Ceník

Individuální konzultace:     900 Kč  /  55 min.
                                         1300 Kč /   85 min.


Doprovodné putování:       cena dohodou.

Platit je možné při setkání hotově nebo bezhotovostně pomocí QR kódu, případně převodem na základě vystavené faktury. 
Číslo účtu: 104826237/2250 (Banka Creditas).

Pokud víte, že se na smluvenou schůzku nebudete moct dostavit, dejte mi prosím bez prodlení vědět, abych mohla termín nabídnout jinému zájemci.  Jestliže domluvenou konzultaci zrušíte méně než 48 hod. předem, budu nucena po Vás požadovat úhradu v plné výši. V případě zrušení konzultace na poslední chvíli bohužel nemám dostatek prostoru na to obsadit váš termín někým jiným. Tato podmínka se nevztahuje na zrušení konzultace v přírodě z důvodu nepříznivého počasí.

Pro osoby v tíživé finanční situaci (např. studenti, samoživitelé) je možné domluvit slevu. 

Mých služeb můžete využít pouze jako samoplátci. Nemám uzavřené smlouvy s žádnými zdravotními pojišťovnami. Výhodou je, že nejsem povinna o Vás vést žádnou zdravotnickou dokumentaci.