Služby

Nabízím psychologické poradenství, koučování a krizovou intervenci. Sezení probíhají v konzultovně nebo v přírodě. (Více informací naleznete níže.)

Pracuji s dospělými i s dětmi (od cca 6 let věku). 
Setkání s dítětem (do 15 let) předchází konzultace s rodičem/rodiči pro vyjasnění očekávání, možností a podmínek spolupráce. Součástí je také získání potřebných informací o dítěti a pohledu rodičů. Někdy se také ukáže, že situaci lze vyřešit na rodičovské úrovni a není třeba pracovat přímo s dítětem.

Můžete se na mě obrátit zejména s těmito tématy:
- partnerské a mezilidské vztahy
- výchova dětí, rodičovství
- pracovní témata
- sebepoznávání
- nácvik meditačních a mindfulness technik
- psychická nepohoda
- náročné životní situace (rozchod/rozvod, úmrtí blízkého apod.)


 

Jak probíhá konzultace v přírodě?
 
Předem si domluvíme místo setkání. Trasa nebývá náročná a většinou se ujde tak do 4 km. V žádném případě nejde o to ujít nějaké množství kilometrů. Vždy se vše přizpůsobí potřebám daného klienta, je možné improvizovat. 
Doporučuji si vzít na sebe pohodlné oblečení, mít v záloze i teplejší svršek (v lese bývá o něco chladněji než v městské ulici) a nějaké pití. 
Co se týká počasí, tak drobný déšť není překážkou. Pokud však bude počasí nepříznivé, můžeme si domluvit náhradní termín. Vždy předem ověřím předpověď počasí. 

image

"Když je život skutečnou otázkou, odpověď můžeme najít v přirozené kráse Matky Země."
Sri Chinmoy


image

Koučování

Koučování nám pomáhá nastartovat změnu, definovat cíl a nalézt cestu k němu. Jedná se o proces, který zejména za pomocí kladení vhodných otázek podporuje klienta v tom, aby si dokázal najít vlastní řešení a to tak, aby bylo skutečně účinné. Koučování pomáhá uvolňovat lidský potenciál k vytváření nových a kreativních nápadů.

Vhodná témata pro koučování jsou např.: výběr vhodného zaměstnání, sestavování projektu (nejen pracovního), nastavování dlouhodobých cílů a bodů k jejich plnění atd.

Psychologické poradenství

Poradenství je vhodné zejména pokud chcete pracovat na řešení svých psychických problémů, prozkoumat oblasti související s vlastní změnou či se poradit ohledně dalšího postupu ve vaší situaci.

V rámci psychologického poradenství se můžeme zabývat např. zlepšováním psychického stavu, mezilidskými vztahy, sebepoznáváním, oblasti rodičovství a výchovy dětí, nácvikem různých technik a dovedností,...

image
image

Krizová intervence

Krizová intervence je zaměřena na akutní řešení náročné situace (krize) - nejde o objektivní posouzení náročnosti, ale o to, jak konkrétní člověk danou situaci prožívá. Cílem je pomoci člověku překlenout toto obtížné období. Může se jednat např. o ztrátu blízkého člověka, partnerskou krizi, rozchod/rozvod, úmrtí blízkého, ztrátu zaměstnání, péči o nemocného.

Doprovodné putování

Nabízím jednodenní putování na horách v Beskydech, které umožňuje oproti hodinové konzultaci ponořit se do větší hloubky, probrat i více témat a využít větší množství technik. Předem se společně domluvíme na místě, náročnosti trasy i délce trvání, ideálně online formou. Prodiskutujeme také to, co by mělo být záměrem tohoto putování.

Pokud se chystáte vydat na několikadenní pěší pouť, můžu vám k tomu poskytnout také praktické informace. 

image

Proč konzultace v přírodě? 

- Samotný pobyt v přírodě má řadu zdravotních benefitů, např. dochází ke zlepšení nálady a soustředění, snížení stresu, zvýšení imunity.  
- Mnoho lidí se více uvolní a rozpovídá za chůze.    
Oba dva se setkáme v neutrálním prostředí, oba dva jsme v lese návštěvníky. Nebudu mít tedy oproti vám "výhodu" v porovnání s tím, kdyby se konzultace uskutečnila v mé pracovně. 
- Díky pohybu můžete situací doslova projít, zastavit se tehdy, kdy je to potřeba nebo naopak udělat krok vpřed - práce s tělem podporuje nastolení skutečné změny. Povětšinou půjdu vedle vás a doopravdy vás tedy budu na vaší cestě doprovázet.            
- Počasí a prostředí lesa vám může poskytnout takové podmínky, jaké zrovna potřebujete.  Les je plný nejrůznějších symbolů, každého osloví něco jiného, dle toho, co zrovna zažívá (Ne nadarmo se říká, že pěší putování je paralelou k cestě životní. A myslím, že toto přirovnání se dá použít také pro konzultace v přírodě.).              
- Les je pokaždé jiný. To nám může napomáhat k uvědomění pomíjivosti a k tomu, že změna je vždy možná :).              
- V lese se lépe trénují techniky mindfulness (všímavosti).