Podmínky spolupráce

Nepotřebuji od Vás doporučení praktického ani jiného odborného lékaře.

Mých služeb můžete využít také anonymně. Všechny informace, které mi sdělíte, včetně toho, že mě navštěvujete, považuji za důvěrné. Jsem vázána mlčenlivostí (krom případů, na které se vztahuje oznamovací povinnost). 
Při své práci dodržuji Etický kodex psychologické profese. Jakožto členka Asociace integrativních koučů se zavazuji dodržovat také etický kodex této organizace.

Pokud víte, že se na smluvenou schůzku nebudete moct dostavit, dejte mi prosím bez prodlení vědět, abych mohla termín nabídnout jinému zájemci.  Jestliže domluvenou konzultaci zrušíte méně než 48 hod. předem, budu nucena po Vás požadovat úhradu v plné výši. V případě zrušení konzultace na poslední chvíli bohužel nemám dostatek prostoru na to obsadit váš termín někým jiným. Tato podmínka se nevztahuje na zrušení konzultace v přírodě z důvodu nepříznivého počasí.